Przejdź do treści

Oferta

OFERTA TERAPII :
Każdy z rodzajów terapii rozpoczyna się wywiadem i konsultacją lekarską. Pacjentowi wykonuje się wszelkie niezbędne badania zalecone przez lekarza. Do dyspozycji Pacjentów są konsultacje psychologiczne i psychiatryczne w/g potrzeby Pacjenta w ramach pobytu w ośrodku. Możliwe jest także uzyskanie zwolnienia lekarskiego.

Porada terapeutyczna:
Oferta porady, konsultacji terapeutycznej skierowana dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz szukających pomocy dla swoich bliskich.

Cena regularna porady 200 zł
Cena promocyjna 160 zł 

Detoksyzacja alkoholowa. Potocznie nazywana  Detox
Jest zabiegiem medycznym, który polega na usunięciu z krwiobiegu pozostałości szkodliwych substancji, czyli toksyn. Oprócz tego choremu uzupełnia się niedobór elektrolitów oraz innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu substancji.

 Czas trwania – 3 do 7 dni, w zależności od stanu Pacjenta oraz substancji jakie zażywał.

Cena regularna 2800 zł
Cena promocyjna 2100 zł 

Terapia poznawcza 7 dni.
Poznaj życie w ośrodku. Odpocznij a jedocześnie porozmawiaj z terapeutą. Poznaj swój problem. Z pewnością uważasz, że Ciebie to nie dotyczy ….

Jeśli po pobycie poznawczym Pacjent zdecyduje się na przedłużenie terapii do 4 lub więcej tygodni dopłaca wyłącznie różnice według obowiązującego cennika w dniu zakończenia pobytu poznawczego.

Cena regularna terapii 2850 zł
Cena promocyjna 2450 zł 


Terapia  motywacyjna 14 dni :
Pobyt  motywacyjny przeznaczony jest dla osób które pragną przyjrzeć się bliżej własnym problemom związanym z nadużywaniem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) lub innym uzależnieniem  .

Podczas takiej terapii Pacjent otrzymuje  podstawowe informacje dotyczące tego co mu  dolega i jak forma pomocy jest dla niego  najbardziej korzystna. Propozycja pobytu motywacyjnego  jest również skierowana dla osób w nawrocie choroby związanej z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków.

Cena regularnej terapii 14 dni: 4.900 zł
Cena promocyjna: 4.100

Jeśli po pobycie motywacyjnym Pacjent zdecyduje się na przedłużenie terapii do 4 lub więcej tygodni dopłaca wyłącznie różnice według obowiązującego cennika w dniu zakończenia pobytu motywacyjnego.

Terapia otwarta 4 tygodnie
Podczas tej terapii Pacjent bierze czynny udział w terapii grupowej i indywidualnej każdego dnia od poniedziałku do piątku. Jednak nie korzysta z pełnego zakwaterowania w Ośrodku.

Ten rodzaj terapii przeznaczony  jest dla osób, które są świadome swojej choroby oraz zmotywowane do wyzdrowienia. Jednak np. rodzaj  wykonywanej pracy lub obowiązki osobiste  nie pozwalają na całkowite odizolowanie się od życia codziennego.

Taka terapia wymaga większej samodyscypliny od Pacjenta i podlega szczegółowemu  nadzorowi  terapeutycznemu . O możliwości skorzystania z tego rodzaju terapii decyduje terapeuta po dokonaniu wywiadu z Pacjentem.

Cena regularna terapii otwartej 4 tygodnie 7.700 zł
Cena promocyjna: 6.700 zł

Terapia w ośrodku  4 tygodnie :
Podstawowy minimalny okres terapii uznawany za skuteczny w leczeniu uzależnień.

Cena regularna terapii: 10.500 zł
Cena promocyjna: 9.000 zł.


Terapia w ośrodku  6 -8 tygodni:
Okres leczenia, dzięki któremu Pacjenci osiągają najlepsze efekty powrotu do pełnej  sprawności psychofizycznej oraz dający największe szanse wyjścia z nałogu.

Cena regularna 6 tygodni 14.900 zł, Cena promocyjna 13.000 zł
Cena regularna 8 tygodni 19.000zł . Cena promocyjna 17.000 zł.


Ceny promocyjne obowiązują do końca sierpnia 2022 r.